OZE-N to profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i organizowania dokumentacji związanej z budową i posadowieniem farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i większych.

Przedmiotem działalności jest pozyskiwanie decyzji administracyjnych i pozwoleń, obejmujących proces rozwoju projektów PV tzn:

  • weryfikacja gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej;
  • sporządzanie PZT i PV SYST;
  • sporządzanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji PV pod uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;
  • sporządzanie wniosku o Warunki Zabudowy;
  • występowanie w imieniu inwestora o Warunki Przyłączenia do określonego operatora;
  • sporządzanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę;
  • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do prekwalifikacji do aukcji OZE.

Comments are closed.